Krátkodobé cestovní pojištění

Cestovní pojištění Allianz si můžete sjednat až na 90/120 dní dle vaší cílové destinace.
Máte navíc na výběr ze 3 typů, takže si zvolíte ten, který vám padne přesně na míru.
je vám vždy k dispozici asistenční linka v českém jazyce.

ZÁKLAD

OPTIMAL

EXLUZIV

Léčebné výlohy

V rámci pojištění léčebných výloh jsou hrazené:
• léky a další zdravotnický materiál
• ambulantní ošetření, hospitalizace včetně operace
• zásah záchranných sborů (záchranná služba, hasiči, horská služba…)
• doprava do nemocnice a případně i z ošetření, repatriace do ČR
• výlohy na dopravu a ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného
• akutní zubní ošetření do limitu 10 000 Kč, v případě varianty Exkluziv až do 15 000 Kč
• pojistné plnění při událostech souvisejících s terorismem jsou omezené: léčebné výlohy na 1,5 mil. Kč a repatriace také na 1,5 mil. Kč
Podrobné informace najdete v pojistných podmínkách.

3 mil. Kč

neomezeno

neomezeno

Asistenční služby 24 h.

Česky hovořící operátoři asistenční služby jsou Vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Poradí Vám, jak postupovat při onemocnění nebo úrazu. Řekne Vám, kde naleznete zdravotnické zařízení, které Vás ošetří, případně Vám přímo domluví návštěvu či zajistí tlumočení. V případě dlouhodobějšího léčení je ve spojení se zdravotnickým zařízením, kontroluje průběh léčby. Zorganizuje potřebné transporty v místě pobytu ale také do České republiky. Podrobné informace najdete v pojistných podmínkách.

✔︎

✔︎

✔︎

Odpovědnost (zdraví / majetek)

Pojištění odpovědnosti je určeno pro případy, kdy svým jednáním způsobíte škodu někomu jinému, ať už na zdraví nebo majetku. Nepostradatelné je při lyžařských nebo cyklistických aktivitách, kdy může dojít ke srážce s jinou osobou. Podrobné informace najdete v pojistných podmínkách.

5 mil. Kč
/ 2,5 mil. Kč

10 mil. Kč
/ 5 mil. Kč

15 mil. Kč
/ 7,5 mil. Kč

Pojištění zavazadel


Pojištění zavazadel kryje nejen škody na zavazadlech, způsobené krádeží vloupáním, loupeží či živelnou událostí, ale i finanční pomoc při jejich zpoždění v rámci přepravy či při zpoždění celého letu. Součástí pojištění je také úhrada nákladů na pronájem náhradního sportovního vybavení. Podrobné informace najdete v pojistných podmínkách.

Pozor: Nehradíme škody, za které odpovídá přepravce, ale naše asistenční služba Vám poradí, jak postupovat při reklamaci u přepravce.

25 000 Kč

50 000 Kč

Trvalé následky úrazu

Toto pojištění Vám zajistí výplatu odškodnění za případné trvalé následky, které Vám zůstanou po léčbě úrazu, který jste si způsobili v zahraničí. Podrobné informace najdete v pojistných podmínkách.

400 000 Kč

800 000 Kč

Smrt úrazem


Z tohoto pojištění dostanou odškodnění Vaši příbuzní, kterým bude vyplacena suma stanované v tabulce rozsahu pojištění. Podrobné informace najdete v pojistných podmínkách.

200 000 Kč

400 000 Kč

Denní odškodné (úraz)

Pokud se budete ze svého úrazu v zahraničí léčit déle než 7 dní, bude Vám vyplaceno odškodnění za každý den léčení dle průměrné doby léčení uvedené pro dané tělesné poškození v oceňovací tabulce. Podrobné informace najdete v pojistných podmínkách.

100 Kč

200 Kč

Doplňková rizika


Pojištění doplňkových rizik zahrnuje právní pomoc v zahraničí, zajištění náhradního pracovníka, opatrovníka pro dítě do 15 let, pomoc při ztrátě či odcizení dokladů nebo technickou pomoc při škodě na majetku v místě bydliště. Podrobné informace najdete v pojistných podmínkách.

35 000 Kč
/ 5 000 Kč

35 000 Kč
/ 5 000 Kč

Rizikové sporty (připojištění)

možno sjednat

možno sjednat

možno sjednat

Připojištění storna

PLATÍ PRO RIZKOVÉ SPORTY, PŘIPOJIŠTĚNÍ STORNA, PŘIPOJIŠTĚNÍ VOZIDLA: Součástí pojištění doplňkových rizik je pojištění právní pomoci v zahraničí, zajištění vyslání náhradního pracovníka místo Vás na služební cestu v případě Vaší hospitalizace či úmrtí či vyslání opatrovníka pro dítě do 15ti let a to vše až do výše 35 000 Kč. Dále je součástí pomoc při ztrátě, odcizení či zničení dokladů či základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště a to až do výše 5 000 Kč.

možno sjednat

možno sjednat

možno sjednat

Připojištění vozidla

možno sjednat

možno sjednat

možno sjednat