Podnikatel_1920x700

Pojištění pro podnikatele

Aby vaše nápady a pracovitost nezastavila velká voda, zloději nebo špatná shoda náhod. Chápeme, že vaše pekárna, dílna nebo výrobní hala jsou tak trochu vaše dítě, které si hýčkáte.

Každý pro svoji firmu potřebujete něco jiného a my k vám tak přistupujeme. Pojištění pro podnikatele sestavujeme na míru Vašim individuálním potřebám.

Co všechno si můžete nechat pojistit?

• Budovy • Movité věci • Elektroniku • Přerušení provozu v důsledku pojistné události • Sklo • Náklad • Majetek autosalonů • Strojní zařízení

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností – Toto pojištění Vás finančně ochrání v případě škody, kterou způsobíte třetí osobě. Jedná se o škody na životě, zdraví nebo věci, případně finanční škody.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku – Toto pojištění minimalizuje škody, které může vadný výrobek (za který ručíte jako prodejce či výrobce) způsobit konečnému spotřebiteli. Pojištění za Vás zaplatí i případnou zdravotní péči, kterou může poškozený spotřebitel potřebovat.

Co všechno si můžete nechat pojistit

Na co se vztahuje?

Pojistná nebezpečí

Budovy

• Budovy sloužící k podnikání
• Bytové domy (SVJ, družstevní i soukromé)

• Škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími 
• Škody způsobené živlem 
• Škody vodou z vodovodního zařízení 
• Ostatní pojistná nebezpečí 
• Vandalizmus
• Přepětí v elektrické síti
• Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem

Věci movité

• Výrobní a provozní zařízení
• Zásoby
• Cizí věci
• Cennosti
• Denní tržba
• Starožitnosti, umělecká díla
• Stavební součásti a úpravy

• Škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími 
• Škody způsobené živlem 
• Škody vodou z vodovodního zařízení 
• Ostatní pojistná nebezpečí 
• Vandalizmus
• Přepětí v elektrické síti
• Poškození zateplené fasády zvířaty a hmyzem
• Krádež vloupáním, loupež

Přerušení provozu v důsledku pojistné události
 

• Ušlý zisk
• Stálé provozní náklady
• Náklady na opatření na zkrácení doby přerušení provozu
• Náklady na pronájem náhradních prostor a prostředků

• Škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími 
• Škody způsobené živlem 
• Škody vodou z vodovodního zařízení 
• Ostatní pojistná nebezpečí 
• Krádež vloupáním

Elektronika

• Kancelářská elektronika
• Zdravotnická elektronika
• Elektronika v autoservisech

• Allrisk pojištění, které se vztahuje na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Sklo

• Zasklení (vnější a vnitřní)
• Skleněné části věcí movitých (zrcadla, osvětlení)
• Předměty umístěné vně budovy (štíty, tabule, vitríny)

• Zasklení (vnější a vnitřní)
• Skleněné části věcí movitých (zrcadla, osvětlení)
• Předměty umístěné vně budovy (štíty, tabule, vitríny)

Strojní zařízení

• Poškození strojního zařízení používané dle svého určení

• Allrisk pojištění, které se vztahuje na všechna rizika, která nejsou výslovně vyloučena.

Majetek autosalonů

Kromě výše uvedeného majetku pojistíme i:

• Nová a ojetá vozidla určená k prodeji
• Vozidla přijatá do opravy
• Vozidla vystavená mimo místo pojištění
• Vozidla se zvláštní RZ (trvale manipulační)
• Vozidla na zkušební trase
• Rozšířené krytí o poškození zaparkovaného vozidla zvířetem, vodovodní škody, zemětřesení, pád stromů, stožárů a jiných předmětů

Všechna pojistná nebezpečí jako u věcí movitých +:

• Havárie vozidla 
• Poškození zaparkovaného vozidla zvířetem

Náklad

Náklad přepravovaný vlastním silničním motorovým vozidlem

• Dopravní nehoda nebo jiné působení mechanických sil na vozidlo
• Krádež vozidla
• Krádež vloupáním do vozidla, loupež
• Vandalizmus
• Škody způsobené požárem a souvisejícími nebezpečími 
• Škody způsobené živlem 
• Škody vodou z vodovodního zařízení 
• Ostatní pojistná nebezpečí