1920x700_Lode

Pojištění plavidel

Pojištění je možno sjednat pro malá plavidla a námořní jachty vybavené plachtami, motorem nebo obojím, tj. pro plachetnice a motorové čluny, případně i pro hausbóty

Pojistíme Vám:

Odpovědnost za újmu způsobenou provozem:

Pojištění se vztahuje na zákonnou povinnost pojištěného nahradit újmu na životě nebo zdraví nebo škodu na majetku (včetně následných finančních škod), pokud byly způsobeny provozem plavidla. Pojištění lze sjednat s platností na osobu pojištěného (pro všechna jím vedená plavidla) nebo na plavidlo (bez ohledu na to, kdo je jeho skipperem). Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škody, které utrpěly osoby na plavidle.

Propadnutí kauce skládané při pronájmu:

Z pojištění se hradí kauce propadlá ve prospěch pronajímatele plavidla z důvodu škody na pronajatém plavidle, která byla zaviněna nedbalostí pojištěného, skippera nebo posádky plavidla. Pojištění se nevztahuje na neoprávněné zadržení kauce v důsledku událostí, které nebyly zaviněny