AMMIS_1920x700

Program AMMIS

Snižte náklady své firmy a zároveň motivujte své zaměstnance.

V rámci kombinovaného programu AMMIS pro zaměstnance a zaměstnavatele můžete svým zaměstnancům přispívat na životní pojištění i doplňkové penzijní spoření.

Příspěvek si navíc můžete započítat jako daňově uznatelný náklad.

Proč program AMMIS

• Příspěvkem osvobodíte zaměstnance od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění do výše 50 000 Kč za zdaňovací období (limit platí současně pro příspěvky na životní pojištění i doplňkové penzijní spoření).
• Příspěvek můžete započítat jako daňově uznatelný náklad.
• Program si sestavíte individuálně s ohledem na potřeby zaměstnavatele i zaměstnanců.

AMMIS_informační leták
AMMIS_informační leták